Lindeshyttan 2:11

Gemensamhetsanläggning
Entreprenaden utförs på fastigheten Lindeshyttan 2:11 och kommer att tillhöra en samfällighet och gemensamhetsanläggning som bildas i samband med avstyckning av Lindeshyttan 2:11. Detaljer avseende gemensamhetsanläggningen framgår i handlingar från lantmäteriet efter avklarad förrättning.

Byggnad
Planritning utan entresol (se typritning)
Observera att avsättningar kan spegelvändas.

Grundläggning utförs med kantförstyvad platta på mark

Allmänna föreskrifter
BFS 2019:1 EKS 11
Mark

Geoteknik
GK 2 Grundförhållande Grus 100 KPa, Återfyllnad runt hus utförs med dränerande lager och dränerings slang med fall på 1:200 runt hela grundplattan Betong

Armering
Kamstänger K500C-T, skarvas min skarvläng för respektive dimension. Nät skarvas med minst 2 rutors överlapp åt varje håll.

Isolering
Isolering utförs med 100mm EPS300 övrig isolering utförs av 200mm s100 enligt detalj.
Plattan är dimensionerad för maximal punktlast om 3ton, minsta avståndet mellan lasterna=3,6m

Stomme
Stommen utförs av en limträkonstruktion med ytterväggar av sandwich panel.
Mellanväggar av träreglar, isolering, osb och gips. (OBS ej målade)
Mellanväggarna utförs inte vattentäta. Väggar mellan lokalerna kan demonteras. Limträpelare i nocklinjen tillhör den bärande konstruktionen och kan inte avlägsnas.

Generellt
Beställaren har vidtagit erforderliga åtgärder för att anpassa lokalen till sin aktuella verksamhet och samtidigt bibehållit funktionen.

Fönster
I gavellokaler monteras fönster med foderbildande karm

Portar
Vikport med gångdörr integrerad i dörrbladet. Portens karmyttermått är 4200mm bredd och 4000mm hög. Köparen står för låsning (Cylinder och hänglås)

Brand
Verksamhetsklass VK1, Byggnadsklass Br3. Varje lokal utförs som egen brandcell i EI30

Ljud
Ljudreduktion mellan lokalerna Rw ca 30db

Förstärkning av stomme
Vindkryss placeras enligt detaljprojektering

El
El-central och armatur placerade enligt planritning

Armatur med närvarostyrning.
Kanalisation i betongplattan.
1 st elcentral med 16A kraftmatning, jordfelsbrytare, plats för fler säkringar finns i centralen.
Kombinerat 3fas uttag och 230 uttag placeras under central.

Va
Va i plattan med golvbrunn ansluten till oljeavskiljare, erforderlig mängd spolbrunnar på ledningar enligt AMA.

Tappvatten finns installerat från undercentral till lokal, då värme installeras i lokal kan ledningar trycksättas

Avsättning för framtida RWC är förbered i bottenplattan.

Värme
Byggnaden utförs utan uppvärmning.

Såhär gör du

Intresseanmälan

Första steget i processen är att du kontaktar oss och gör en intresseanmälan och bokar en fastighet. Detta är inte bindande utan kan sägas upp när som helst.

Kontraktskrivning

När du beslutat dig så upprättas ett köpekontrakt. I samband med detta steg så bestämmer du eventuella tillägg eller specialanpassningar.

Tillträdesdag & slutbetalning

En slutbesiktning av fastigheten görs av en oberoende besiktningsman och eventuella fel åtgärdas kostnadsfritt. När du betalat köpeskillingen så äger du din Lindelokalen och tillträde sker!

Fördelar med en egen lokal

Hyra lokal Industri BRF Lindelokalen
Möjlighet att dra av moms
Inga dolda lån
Möjligt att hyra ut
Möjligt att sälja
Får ägas av privatpersoner
Full frihet att anpassa ytan
Miljöeffektivt
Lägst månadskostnad
Lagfaren ägare

Hur mycket kostar en lokal?

Prisexempel - Äga

Pris (inkl. moms) 799 000 kr
Egen insats (35%) 279 650 kr
Banklån (65%) 519 350 kr
Ränta på lån 2%
Räntekostnad/mån 865 kr
Samfällighetsavgift/mån 350 kr
Fastighetsskatt 100 kr
Total månadskostnad
1 315 kr

Prisexempel - Hyra

Hyra (kalkylhyra) 900 kr
Fastighetsskatt 100 kr
Area (kvm) 72
Hyra per år 88 800 kr
Total månadskostnad 7 400 kr

Intresseanmälan