Lokaler till salu!

Lindelokalen är ett unikt koncept som gör att du som företagare, eller privatperson, har möjligheten att äga en lokal som en friköpt fastighet. En investering som innebär låga kostnader och frihet att hyra ut lokalen. Du kan använda din lokal till det som passar dig, oavsett om det är som lagerlokal, kontor, förråd, verkstad eller till din hobbyverksamhet. Som ett plus i kanten hamnar du i ett roligt sammanhang där utbyte och samverkan blir en stor del av din vardag.

Det är din lokal, det är du som bestämmer.

Våra objekt

Lindeshyttan 2:11​

Entreprenaden utförs på fastigheten Lindeshyttan 2:11 och kommer att tillhöra en samfällighet och gemensamhetsanläggning som bildas i samband med avstyckning av Lindeshyttan 2:11. Detaljer avseende gemensamhetsanläggningen framgår i handlingar från lantmäteriet efter avklarad förrättning.

Såhär gör du

Intresseanmälan

Första steget i processen är att du kontaktar oss och gör en intresseanmälan och bokar en fastighet. Detta är inte bindande utan kan sägas upp när som helst.

Kontraktskrivning

När du beslutat dig så upprättas ett köpekontrakt. I samband med detta steg så bestämmer du eventuella tillägg eller specialanpassningar.

Tillträdesdag & slutbetalning

En slutbesiktning av fastigheten görs av en oberoende besiktningsman och eventuella fel åtgärdas kostnadsfritt. När du betalat köpeskillingen så äger du din Lindelokalen och tillträde sker!

Hur mycket kostar en lokal?

Prisexempel - Äga

Pris (inkl. moms) 799 000 kr
Egen insats (35%) 279 650 kr
Banklån (65%) 519 350 kr
Ränta på lån 5%
Räntekostnad/mån 2 140 kr
Samfällighetsavgift/mån 350 kr
Fastighetsskatt 100 kr
Total månadskostnad
2 614 kr

Prisexempel - Hyra

Hyra (kalkylhyra) 900 kr
Fastighetsskatt 100 kr
Area (kvm) 72
Hyra per år 88 800 kr
Total månadskostnad 7 400 kr

Fördelar med en egen lokal

Hyra lokal Industri BRF Lindelokalen
Möjlighet att dra av moms
Inga dolda lån
Möjligt att hyra ut
Möjligt att sälja
Får ägas av privatpersoner
Full frihet att anpassa ytan
Miljöeffektivt
Lägst månadskostnad
Lagfaren ägare